Co się stanie gdy nie zbierzemy wystarczających funduszy?

Posted by admin

Jesteśmy przekonani, że uda się nam zebrać potrzebne środki do zrealizowania projektu. Celowo podzieliliśmy projekt na kilka etapów, co da nam możliwość rozłożenia go na kilka lat.

Etap 1: Dotyczył kosztów fachowców i remontu wozowni (Coach House) i jest zakończony. Koszt wyniósł około £207,000

Etap 2: Dotyczy nowego budynku, którego budowę rozpoczeliśmy w 2016 r. Spodziewamy się, że budowa zajmie 12 – 18 miesięcy i po ukończeniu umożliwi natychmiastowe korzystanie z budynku. Koszt około £1m.

Etap 3: Dotyczy remontu obecnego budynku. Ten etap można podzielić na kilka podetapów w zależności od zebranych funduszów. Koszt około £600,000.

Jeżeli okaże się, że nie zbierzemy wystarczającej sumy, będziemy musieli przeprowadzić analizę i zmodyfikować nasze plany. Każdy podetap będzie rozpoczęty tylko przy zapewnionych odpowiednich funduszach.