Dotacja na Fundusz St Briavels – Czekiem

Czek wystawiony na ST BRIAVELS FUND proszę przesłać na adres:

St. Briavels Fund
ZHP
Beavor House
23-31 Beavor Lane
London W6 9AR

Proszę wypełnić Formularz Dotacji. Dotacje anonimowe można odpowiednio zaznaczyć. Formularz można przesłać drogą emailową skarbnikstbriavelsfund@zhpwb.org.uk albo wydrukować, wypełnić, I przesłać pocztą zwykłą na dane adres.