Dotacja na Fundusz St Briavels – przez Standing Order

Proszę wypełnić Formularz Dotacji. Dotacje anonimowe można odpowiednio zaznaczyć. Formularz można przesłać drogą emailową skarbnikstbriavelsfund@zhpwb.org.uk albo wydrukować, wypełnić, I przesłać pocztą zwykłą na adres St. Briavels Fund, ZHP, Beavor House, 23-31 Beavor Lane, London, W6 9AR.