Dotacje na Fundusz St. Briavels – Online przez My Donate

Proszę przejść do strony dotacji online My Donate.

Prosimy również o wsparcie przez Gift Aid, aby dotacje korzystały z dodatkowych 25% z urzędu podatkowego.

Informujemy: My Donate potrąca 1.5% opłaty z dotacji przed przekazaniem dotacji do nas.

Proszę wypełnić Formularz Dotacji. Dotacje anonimowe można odpowiednio zaznaczyć. Formularz można przesłać drogą emailową skarbnikstbriavelsfund@zhpwb.org.uk albo wydrukować, wypełnić, I przesłać pocztą zwykłą na adres St. Briavels Fund, ZHP, Beavor House, 23-31 Beavor Lane, London, W6 9AR.