Fundusz Stanicy St Briavels – Zebraliśmy już ponad £1,000,000

Wspaniała noworoczna wiadomość – zebraliśmy na Fundusz Remontu Stanicy Harcerskiej St Briavels ponad £1,030,000. Dziękujemy wszystkim naszym sponsorom i darczyńcom za wsparcie naszego projektu odnowienia stanicy.

Z końcem 2017 roku otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie naszego projektu z funduszów Senatu RP przeznaczonych na realizacje zadań w zakresie programu opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” otrzymaliśmy na rok 2017 £127,000. W okresie 2015-17 od Senatu RP i „Wspólnoty” otrzymaliśmy razem £320,000.

Fundacja Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii jest także dużym sponsorem naszego projektu i przyznali nam w 2017 roku £50,000. W okresie 2015-2017 otrzymaliśmy razem £250,000.

Dziękujemy również innym instytucjom za bardzo hojne dary: Fundusz Generała Jana i Ireny Berek, Fundusz Polski, Fundusz MB Grabowskiego, Polonia Aid Foundation Trust, Broncel Trust, Fundacja De Brezia Lanckoroński.

Fundusze zebrane z inicjatywy jednostek harcerskich, Kół Przyjaciół Harcerstwa i indywidualnych członków naszej organizacji, szkół polskich, zbiórek pieniężnych przy współpracy Polskiej Misji Katolickiej, jak i naszych przyjaciół stale wpływają. Zebraliśmy już znaczną sumę i realizujemy nasz projekt.

Praca budowlana idzie do przodu. Na fundamentach położonych w roku 2016 postawiliśmy stalową ramę nowego budynku, która została już obudowana ścianami i dachem, okna wstawione i dachówki położone. Wkrótce przystąpimy do wykończenia i wyposażenie wnętrza budynku, które pragniemy zakończyć na lato 2018 roku.

W uznaniu wyjątkowej roli harcerstwa w historii Polski, a w tym ZHP działającego poza granicami Kraju, Senat Rzeczypospolitej Polski ustanowił rok 2018 Rokiem Harcerstwa. Właśnie w tym uroczystym roku poświęcimy nowy budynek stanicy i otworzymy do użytku, aby służył dla dobra młodzieży.

Dziękujemy wszystkim za dotychczasowe dotacje i prosimy o dalsze wsparcie naszego projektu.

Komunikat Projektu Stanicy POL