Historia Stanicy

Posted by admin

W 1952r. harcerze z Hufca Szczecin zaczęli obozować na łąkach w dolinie rzeki Wye. Pierwszą kolonię dla 11 zuchów zorganizowano w 1955r. w pobliskim małym domku Prospect Cottage. Już następnego roku potrzebne było o wiele większe pomieszczenie więc wynajęto od lokalnego farmera za niewielką opłatą stary dworek wówczas znany jako Woodside House. Życzliwą pomoc w zwożeniu potrzebnego sprzętu obozowego, łóżek do stanicy i innych materiałów udzieliło wojsko amerykańskie, które likwidowało swoje ośrodki na wyspach brytyjskich.

W 1961r. okazało się że budynek z otaczającym terenem jest na sprzedaż. Harcerstwo nie miało własnych funduszów na kupno terenu i budynku. Jednak znaleźli się ludzie dobrej woli którzy widzieli ogromny potencjał własnej stanicy służącej młodzieży harcerskiej. Druhna hm. Irena Mydlarzowa podarowała część pieniędzy z odszkodowania które dostała od państwa zachodnioniemieckiego za pobyt w obozach koncentracyjnych. Druh hm. Władysław Ciechan udzielił pokaźnej, długoterminowej, bezprocentowej pożyczki. Ludzie składali skromne dotacje, tyle na ile mogli sobie pozwolić. Reszte sumy potrzebnej wypracowano organizując imprezy, zabawy, loterie. Stanicę zakupiono w styczniu 1962r. i pierwszy „roboczy” weekend odbył się 4ego marca. Na takie robocze weekendy dojeżdzali ludzie regularnie ponad rok i doprowadzili teren i budynek stanicy do wstępnego porządku. Uroczyste otwarcie pierwszej stanicy harcerskiej na terenie Wielkiej Brytanii odbyło się 4ego sierpnia 1963r. Gościem Honorowym był gen. Tadeusz Bór-Komorowski, a poświęcenia dokonał ks. infułat Bronisław Michalski. Od tego czasu stanica znajdująca się na terenie działalności Hufca Harcerzy „Szczecin” i powstałego w 1963r. Hufca Harcerek „Pomorze” służy zuchom, harcerkom i harcerzom ze wszystkich jednostek harcerskich w Wielkiej Brytanii.

Przez ponad 50 lat głównym opiekunem stanicy byli harcerze i instruktorzy z Hufca Harcerzy „Szczecin”. Przy pomocy harcerek i instruktorek z Hufca harcerek „Pomorze” oraz przyjaciół z innych hufców, rodziców młodzieży harcerskiej i wielu ludzi dobrej woli którzy bezinteresownie poświęcali swój czas, stopniowo polepszyły się warunki nie tylko w samym budynku ale i na placach obozowych. Na terenie stanicy powstała grota Matki Boskiej „Wygnanki”, obelisk ku pamięci żołnierzom poległym pod Monte Cassino i dzwonnica ku pamięci długoletniego kapelana „Szczecina” ks. dra. hm. Edwarda Rytko. Na sąsiednim terenie znajduje się kaplica p.w. Jezusa Miłosiernego zbudowana za pieniądze prof. dra. Władysława Zycha o którą harcerstwo dba i z której regularnie korzysta.

Stanica jest własnością Harcerstwa na terenie Wielkiej Brytanii, które zarejestrowane jest w Charity Commission pod nazwą Polish Scouting Association (UK Region).