Jak powstał projekt rozbudowy stanicy?

Posted by admin

Pierwsze konsultacje odbyły się z użytkownikami stanicy: zuchami, harcerkami, harcerzami i gronem instruktorskim. Wszyscy mieli okazję podzielić się swoją opinią na temat przyszłego wizerunku stanicy. Następnie odwiedziliśmy kilka podobnych angielskich ośrodków w WB, żeby zobaczyć jak one są prowadzone i zasięgnąć porady. Wszystkie te konsultacje miały wpływ na ostateczny projekt unowocześnionej stanicy.

Do konkursu o techniczne przygotowanie projektu remontu stanicy zaprosiliśmy kilka firm architektonicznych. Po wielu spotkaniach w Londynie i na terenie stanicy przetarg wygrała firma Morgan & Horowskyj, z siedzibą w Abergevenny. Firma ta została zatrudniona w celu opracowania projektu i przygotowania wniosku o pozwolenie na budowę, który został przyjęty przez lokalne władze. Został również zatrudniony specjalista od kosztów projektów budowlanych do przygotowania szczegółowego kosztorysu na każdy etap projektu. Na każdym etapie konsultujemy się z odpowiednimi specjalistami.