Jak zagospodarujemy Państwa pieniędzmi?

Posted by admin

Wszystkie pieniądze wpłacone na fundusz Stanicy St Briavels są przeznaczone wyłącznie na ten cel i według przepisów Charity Law mogą być użyte tylko w tym celu. Komitet budowy zatwierdza wszystkie wydatki każdego etapu przedsięwzięcia. Kasowość projektu jest prowadzona pod kontrolą skarbnika zarządu okręgu ZHP w Wielkiej Brytanii i są sprawdzane przez audytora przysięgłego.