Nasza historia

Posted by admin

Emigracja Polska, która znalazła się na Wyspach Brytyjskich na skutek II Wojny Światowej została zasilona przez kolejne fale emigracji z Polski w latach 80tych, 90tych a szczególnie po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r., i osiedleniu się na stałe na Wyspach dużej liczby rodaków.

Na skutek tych wydarzeń liczba dzieci i młodzieży, które pragną dołączyć do naszej organizacji znacznie wzrosła. Przyjęcie tak dużego napływu nowych członków jest dużym wezwaniem dla harcerstwa, ale staramy się jak najsprawniej powiększać naszą organizację. Tworzą się nowe jednostki harcerskie i coraz więcej dzieci zapisuje się na kolonie i obozy. Przewidujemy, że nasze stany będą dalej wzrastały.

Miejscem naszych harcerskich spotkań od czasu jej zakupu w 1962 r. jest Stanica Harcerska St. Briavels. Trudno jest zliczyć ile osób doświadczyło tam swoich pierwszych harcerskich przeżyć. Niejedno dziecko spędziło tam swoje pierwsze noce bez opieki rodziców. Wiele z nas wspomina ogniska pod gwiaździstym niebem, gry i podchody w lesie i przyjaźnie zawarte na życie. To wszystko było możliwe dzięki ofiarności oddanych wolontariuszy, którzy rokrocznie, przy ograniczonych funduszach, niestrudzenie pracowali, aby przygotować stanicę do użytku.