Nasza Wizja

Posted by admin

Biorąc pod uwagę rosnące stany harcerstwa w Wielkiej Brytanii oraz zwiększone wymogi prawne odnośnie bezpieczeństwa, higieny i przepisów przeciwpożarowych, harcerstwo gruntownie zrewidowało użytkowanie stanicy i jej stan techniczny. Potrzebny jest poważny remont strukturalny i modernizacja, aby doprowadzić główny budynek stanicy, który oryginalnie był przeznaczony na dom rodzinny, do standardów wymaganych w dzisiejszych przepisach dotyczących ośrodków skautowych/młodzieżowych.

Wyczerpujący projekt unowocześnienie całej stanicy został opracowany i zatwierdzony przez władze lokalne. Projekt obejmuje remont głównego budynku stanicy i wybudowanie nowego oddzielnego budynku. Pomieszczenia w budynkach będą wieloużytkowe, aby mogły służyć różnym potrzebom. Naszym celem jest posiadanie nowoczesnego obiektu, dostosowanego do naszych potrzeb i dostępnego do użytku przez cały rok. Dążymy do tego, by stanica była finansowo samowystarczalna i służyła kolejnym pokoleniom harcerstwa przez następne 50 lat.