Zarządzanie ośrodkiem?

Posted by admin

Jesteśmy w trakcie tworzenia nowego komitetu zarządzania stanicą. Nowy komitet będzie składał się z menadżera, skarbnika, osoby odpowiedzialnej za BHP, osoby odpowiedzialnej za marketing i rezerwacje. Zatrudniliśmy stróża/dozorcę stanicy, który zamieszkał w odnowionym mieszkaniu (byłej kancelarii) w marcu 2016 r. Stróż/dozorca, mieszkający na terenie stanicy, jest kluczową osobą w zespole zarządzającym stanicą. Do niego należy opieka na bezpieczeństwem obiektu, utrzymanie porządku oraz przyjmowanie i odprawa grup używających stanicę.

Po zakończeniu remontu stanica będzie do użytku wszystkich i dostępna przez cały rok. Będzie wynajmowana, jako ośrodek harcersko/młodzieżowy na zasadach komercjalnych. W ten sposób chcemy zapewnić, aby stanica stała się samowystarczalna.