Zarządzanie

Od początku roku 2015 projekt remontu Stanicy Harcerskiej St.Briavels jest nadzorowany przez zarząd okręgu ZHP w Wielkiej Brytanii. Przewodniczącą zarządu okręgu jest hm Anna Gębska, a skarbnikiem zarządu okręgu jest hm Elżbieta Tkaczyk. Pełny skład Zarządu Okręgu ZHP w WB można zobaczyć na stronie : http:// www.zhpwb.org.uk/ .

Kierownik projektu remontu Stanicy Harcerskiej St. Briavels odpowiada za projekt przed zarządem okręgu i składa okresowe sprawozdanie z przebiegu projektu do zarządu. Kontrolę nad finansami projektu sprawuje skarbnik zarządu okręgu, a rozliczenia kasowe są sprawdzane przez audytorów okręgu Kendall Wadley LLP Chartered Accountants.

Zespół wykonawczy projektu St.Briavels

Kierownik projektu: hm Andrzej Borowy.

Członkowie zespołu:  hm Anna Gębska, Marek Kowalewski, hm Kasia Króll, Ola Obszańska, hm Wanda Petrusewicz, pwd Marek Suchocki, Krzysztof Walecki,  pwd Dorota Zasadzka.

Członkowie zespołu zajmują się sprawami technicznymi odnośnie remontu stanicy, administracją finansową projektu oraz prowadzeniem akcji zbierania funduszy na opłacenie kosztów remontu.

Firma Morgan & Horowskyj z Abergavenny udziela nam usługi architektoniczne i prowadzi nadzór nad technicznym wykonaniem budowy.

Kierownik projektu konsultuje się szeroko z rzeczoznawcami wśród harcerstwa w sprawach związanych z remontem stanicy. W sprawach wymagających specyficznej wiedzy lub ekspertyzy zatrudniamy specjalistów w danej dziedzinie.

Komitet sterujący projektem St.Briavels do grudnia 2014 r.

Przygotowanie projektu odnowy Stanicy Harcerskiej St. Briavels było nadzorowane i zarządzane przez komitet sterujący powołany przez Naczelnictwo ZHP, które było wówczas prawnie odpowiedzialne za stanicę St. Briavels.

Wstępne rozeznania przygotowane przy pomocy architekta i ‘chartered surveyor’, w konsultacji z lokalnymi urzędnikami planningu w Forest of Dean District Council na przełomie lat 2012/13 nadały kierunek pracy komitetu. Od wiosny 2013 r. do wiosny 2015 r. komitet spotykał się regularnie, co dwa tygodnie. Po podjęciu decyzji unowocześnienia stanicy zatrudniono firmę architektów, która opracowała projekt unowocześnionej stanicy, i jesienią 2014 r. złożyła plany do aprobaty przez Forest of Dean District Council. W grudniu 2014 r. plany zostały jednogłośnie zatwierdzone przez zarząd Forest of Dean District Council.

Pracę komitetu wspierała znaczna grupa wolontariuszy, obecnych i byłych członków harcerstwa, która służyła radą i fachową znajomością różnorodnych zagadnień związanych z przygotowaniem projektu unowocześnienia stanicy.

Członkowie komitetu sterującego – hm Stanisław Berkieta, hm Andrzej Borowy, hm Teresa Ciecierska, hm Anna Gębska, phm Ryszard Jankowski, hm Wanda Petrusewicz, hm Robert Rospędzihowski, dz h Renata Turell.