Co się stanie gdy nie zbierzemy wystarczających funduszy?

Posted by admin

Jesteśmy przekonani, że uda się nam zebrać potrzebne środki do zrealizowania projektu. Celowo podzieliliśmy projekt na kilka etapów, co dało nam możliwość rozłożenia go na kilka lat.

Etap 1 Koszt £207,000

Z tej sumy, £56,000 pokryło koszty fachowców w przeprowadzenie wstępnych rozeznań wykonalności projektu oraz badań, raportów i dokumentacji koniecznej do złożenia, do lokalnej rady, udanego podania o pozwolenie na wykonanie budowy. Pozostałe £151,000 to koszt przeróbki byłej wozowni na domek mieszkalny dla dozorcy stanicy.

Etap 2 Koszt £1.4m Dotyczy nowego budynku, którego budowę rozpoczęliśmy na jesień 2016 r. Spodziewaliśmy się, że budowa zajmie 12 – 18 miesięcy. Jednak ze względu na ograniczenia w napływie finansowania, wybudowanie budynku zostało podzielone na trzy podetapy w 2016/17, 2017/18 i 2018/19. Na wiosnę 2019r nowy budynek został wykończony co umożliwiło natychmiastowe korzystanie z niego.

Etap 3 Koszt około £900,000. Obejmuje remont obecnego głównego budynku stanicy – Białego Domu. Przewidujemy, że pracę rozpoczną się wiosną 2022 r., a zakończą się na wiosnę 2023 r, w zależności od zebranych funduszów.

Jeżeli okaże się, że nie zbierzemy wystarczającej sumy, będziemy musieli przeprowadzić analizę i zmodyfikować nasze plany.