Dotacja na Fundusz St Briavels – Darowizny testamentowe

Prosimy Państwa o zastanowienie się nad możliwością wpisania Stanicy Harcerskiej – St. Briavels do Państwa testamentu. W W.B. dotacje testamentowe na cele charytatywne są wolne od podatku spadkowego. Państwa adwokat lub radca finansowy będzie mógł udzielić informacji o dotacjach spadkowych. Można też pytania skierować do zespołu organizacyjnego pod adresem emailowym stbriavelsfund@zhpwb.org.uk

Proszę wypełnić Formularz Dotacji. Dotacje anonimowe można odpowiednio zaznaczyć. Formularz można przesłać drogą emailową stbriavelsfund@zhpwb.org.uk albo wydrukować, wypełnić, i przesłać pocztą zwykłą na adres St. Briavels Fund, ZHP, Beavor House, 23-31 Beavor Lane, London, W6 9AR.