Jak złożyć dotacje na St. Briavels Fund?

Akcja zbierania funduszów na rozbudowę i remont Stanicy St. Briavels trwa od 2014 roku.

Wiele osób zgodziło się wpłacać miesięczną dotację, inni pomagają przy zbiorkach i innych akcjach zarobkowych, mamy też olbrzymie poparcie organizacji polonijnych i Rządu Polskiego.

Jesteśmy wdzięczni za każdą dotację, czy mniejszą, czy większą.

Etap III, remont Białego Domu rozpoczął się wiosnę 2022 i trzeba zebrać należyta sumę by pięknie zakończyć nasz projekt.

Darowizny w kwocie £1,000 i powyżej otrzymane od poszczególnej osoby lub organizacji, bądź jednorazowe lub w formie powtórnych wpłat będą uznane wpisem na tablicy fundatorów Stanicy.

Dotacje mogą Państwo złożyć w następujący sposób:

Należy wejść w plik ‘Formularz Dotacji’ i jego wydrukować.  Wypełnić dane osobiste, wypełnić sumę na dar jednorazowy lub powtarzający się.

Osoby płacące podatek w Wielkiej Brytanii prosimy o wypełnienie rubrykę GIFT AID, co pomoże podwyższyć wartość dotacji o 25%.

Wypełniony i podpisany formularz przesłać poczta na adres podany na formularzu.

Dziękujemy za każdą dotacje harcerskim Czuj! Czuwaj!

Kup cegiełke aby zapewnić przyszłość Białego Domu

Formularz
Dotacji
x Dotacje Online banking
przez własny bank
  x   Wpłaty przez
Standing Order
x Czekiem x  Gift Aid x Wspierać Stanicę robiąc Zakupy Darowizny
testamentowe
  Go Fund Me