Author Archives: admin

Latest Plans !

Posted by admin

On December 9th 2014 the Forest of Dean District Council planning committee voted unanimously in support of our plans. Full planning permission has been granted for refurbishing and extending the existing house, refurbishing the coach house building as well as building an additional accommodation block with a kitchen and dining hall. These extended facilities will […]

Najnowsze plany !

Posted by admin

9 grudnia Forest of Dean District Council komisja planowania jednogłośnie przyjęła nasze plany. Otrzymaliśmy pełne poparcie na odnowę i powiększenie starego budynku, odnowienie kancelarię oraz na budowę nowego mieszkalnego bloku z kuchnią i jadalnią. Te rozszerzone pomieszczenia dadzą możliwość do różnorodnego wykorzystywania zależnie od potrzeb i będą składać się z: 8 sypialni dla 58 młodych osób […]

Historia Stanicy

Posted by admin

W 1952r. harcerze z Hufca Szczecin zaczęli obozować na łąkach w dolinie rzeki Wye. Pierwszą kolonię dla 11 zuchów zorganizowano w 1955r. w pobliskim małym domku Prospect Cottage. Już następnego roku potrzebne było o wiele większe pomieszczenie więc wynajęto od lokalnego farmera za niewielką opłatą stary dworek wówczas znany jako Woodside House. Życzliwą pomoc w […]

Posted in FAQ | Możliwość komentowania Historia Stanicy została wyłączona Czytaj więcej

Nasza Misja

Posted by admin

Celem harcerstwa jest wychowanie dzieci i młodzieży, kształcenie charakteru i wyrobienie osobistych zdolności do owocnego i pożytecznego życia w społeczeństwie. Odnowienie Stanicy Harcerskiej St Briavels udostępni młodym ludziom udział w różnorodnych zajęciach i przygodach na łonie przyrody. Przez ponad 50 lat stanica służy harcerstwu i polskiej społeczności jako ośrodek na kolonie, obozy letnie i inne […]

Cele zbiórki?

Posted by admin

Celem zebrania funduszy jest niezbędna modernizacja naszej stanicy, aby odpowiadała obowiązującym przepisom przeciwpożarowym, bezpieczeństwa, higieny i ochrony środowiska i mogła służyć nam przez następne 50 lat. Zwracamy się do społeczeństwa polskiego i innych przyjaciół harcerstwa o pomoc finansową na to przedsięwzięcie. Jest to dla nas niepowtarzalna okazja, żeby dokonać fundamentalnych zmian obiektu, który będzie mógł […]

Posted in FAQ | Możliwość komentowania Cele zbiórki? została wyłączona Czytaj więcej

Dlaczego stanica jest zamknięta od 2013r.?

Posted by admin

Władze harcerskie mają obowiązek zapewnienia młodzieży odpowiedniego standardu warunków mieszkaniowych na stanicy zgodnych z obowiązującymi przepisami. Jednoznaczna i powtarzająca się opinia ekspertów związanych z bezpieczeństwem i higieną stwierdziła, że budynek w obecnym stanie nie nadaje się do użytku. Na tej podstawie władze harcerskie zamknęły budynek stanicy. Pola namiotowe są nadal dostępne do obozowania i biwakowania. […]

Posted in FAQ | Możliwość komentowania Dlaczego stanica jest zamknięta od 2013r.? została wyłączona Czytaj więcej

Nasza historia

Posted by admin

Pokolenie Polaków, które osiedliło się na Wyspach Brytyjskich na skutek II Wojny Światowej, zostało zasilane przez kolejne fale emigrantów z Polski w latach 80-tych i 90-tych, oraz w niedalekiej przeszłości, po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Na skutek tego w ciągu ostatnich kilku lat w harcerstwie w Wielkiej Brytanii jest wyraźny i […]

Posted in O nas | Możliwość komentowania Nasza historia została wyłączona Czytaj więcej

Jak powstał projekt rozbudowy stanicy?

Posted by admin

Pierwsze konsultacje odbyły się z użytkownikami stanicy: zuchami, harcerkami, harcerzami i gronem instruktorskim. Wszyscy mieli okazję podzielić się swoją opinią na temat przyszłego wizerunku stanicy. Następnie odwiedziliśmy kilka podobnych angielskich ośrodków w WB, żeby zobaczyć jak one są prowadzone i zasięgnąć porady. Wszystkie te konsultacje miały wpływ na ostateczny projekt unowocześnionej stanicy. Do konkursu o […]

Posted in FAQ | Możliwość komentowania Jak powstał projekt rozbudowy stanicy? została wyłączona Czytaj więcej

Nasza Wizja

Posted by admin

Chcemy odnowić ośrodek Stanicy Harcerskiej St Briavels i stworzyć w nim warunki godne 21 wieku, odpowiadające aktualnym przepisom BHP, ochrony środowiska i higieny. Naszym celem jest stworzenie nowoczesnego ośrodka, samowystarczalnego finansowo, który przyniesie korzyść nie tylko przyszłym pokoleniom zuchów, harcerek i harcerzy, ale także wielu różnym organizacjom młodzieżowym.